ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

უკან

ინფორმაცია სესხებზე და ჯარიმებზე პროცენტების შემცირების შესახებ

17 აგვისტო, 2020

      მნიშვნელოვანი სიახლეები ბერმელში!!!         

      შემცირდა საპროცენტო განაკვეთები ყოველგვარ პროდუქტზე, ფაქტობრივად იგი მიუახლოვდა საბანკო პროცენტებს.

       - საკრედიტო პროდუქტებზე - სამომხმარებლო, იპოთეკურ და ბიზნესსესხზე თვეში 2%-მდე, წლიური საპროცენტო განაკვეთი 29.6 %-მდე.

       - საკომბარდო პროდუქტებზე - თვეში 1,5%-მდე, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19,6%-მდე.

    საჯარიმო განაკვეთები კი უფრო მეტად შემცირდა, ვიდრე საბანკო სესხების ჯარიმებია და იგი გახდა 0,3%, თანაც პროცენტი ერიცხება  არა დარჩენილ ძირითად თანხას, არამედ ვადაგადაცილებულ ძირითად თანხას და საპროცენტო სარგებელს.