ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით სრულად/ნაწილობრივ წინსწრებით დაფარვის შესახებ

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით სრულად/ნაწილობრივ წინსწრებით დაფარვის შესახებ

31 ივლისი, 2020

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "ბერმელმა" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N151/04 ბრძანების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტისა და მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, შეცვალა საკრედიტო და ავტო სესხებზე სესხის საკუთარი სახსრებით დაფარვის პირობა და წინსწრების საკომისიო სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მსგავსად გაავრცელა არა მარტო სესხის სხვა ბანკიდან...

ბერმელში შემცირდა საპროცენტო და საჯარიმო განაკვეთები

ბერმელში შემცირდა საპროცენტო და საჯარიმო განაკვეთები

30 ივლისი, 2020

  ბერმელში სესხის საპროცენტო განაკვეთები გაუთანაბრდა საბანკო საპროცენტო განაკვეთებს, ხოლო საჯარიმო განაკვეთები, საბანკო საჯარიმო განაკვეთებზეც კი გაცილებით დაბალია.

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით წინსწრებით დაფარვის შესახებ

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით წინსწრებით დაფარვის შესახებ

20 მაისი, 2020

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელმა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N151/04 ბრძანების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტისა და მომხარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შეცვალა საკრედიტო და ავტო სესხებზე სესხის საკუთარი სახსრებით დაფარვის პირობა და წინსწრების საკომისიო სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მსგავსად გაავრცელა არა მარტო სესხის სხვა ბანკიდან გადაფარვაზე...