ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

მიკრობიზნეს სესხი

სესხის პირობები

მიკრობიზნესსესხი

 

ჩვენ დაგეხმარებით განავითაროთ და გააფართოოთ არსებული ბიზნესაქმიანობა.

                 მოთხოვნები

1.    ყოველდღიური რეალური შემოსავალი ბიზნესსაქმინობიდან: წარმოების, რეალიზაციის, მომსახურების და სხვა სფეროდან;

2.    მსესხებლის მაქსიმალური ასაკი  -  60  წელი;

3.    სესხის უზრუნველყოფა: თავდებობა. 

              პირობები

1.    ყველაზე დაბალი  თვიური საპროცენტო განაკვეთი

2.    სესხის თანხა   -    მინ - 300 ლარი, მაქს 1500 ლარი;

                            მინ - 1000 ლარი, მაქსიმალური 5000 ლარი

3.    სესხის სარგებლობის ვადა -  30, 40, 50, 60 დღე.

     უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ იურიდიულ პირებზე.