ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

იპოთეკური სესხი

ყოველთვიური გადასახადი:0

გრაფიკი

სესხის პირობები

იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების გარანტიით:

    საცხოვრებელი ბინა;
    საკუთარი სახლი;
    მიწის ნაკვეთი;
    კომერციული ფართი.

საპროცენტო სარგებელი:

    თანაბარი გრაფიკით დაფარვის შემთხვევაში 1.7%.
    მომსახურება საშუამავლოს გარეშე.

   წლიური ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთი 28.2%-დან 40.5 % მდე

პროცენტის გადახდის და თანხის დაფარვის თქვენთვის ხელსაყრელი პირობები:

    ძირითადი თანხისა და პროცენტის თანდათან დაფარვა თქვენთან შეთანხმებული კლებადი გრაფიკის მიხედვით;
    საპროცენტო სარგებლის გადახდა ყოველთვიურად, ძირითადი თანხისა კი ნაწილობრივ (თქვენი შესაძლებლობის ფარგლებში);
    საპროცენტო სარგებლის გადახდა ყოველთვიურად, ძირითადი თანხისა კი ერთიანად ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი წინსწრების საკომისიოს გარეშე.

მსესხებლის წამახალისებელი სისტემა:

    ბერმელი გთავაზობთ გრძელვადიანი საკრედიტო ხაზით მომსახურებას, აუცილებელი არ არის სესხის თანხა გაიტანოთ სრულად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენთვის საჭირო თანხის რაოდენობით და საპროცენტო სარგებელი გადაიხადოთ მხოლოდ თქვენს მიერ გატანილ თანხაზე. სესხის დარჩენილი ნაწილი კი აითვისოთ თანდათან;
    სესხის თანხის ნაწილობრივ დაბრუნების შემდეგ თქვენ სურვილის შემთხვევაში კვლავ შეგიძლიათ გაზარდოთ სესხი გახსნილი საკრედიტო ხაზის ფარგლებში;
    საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა 365 დღის ბაზაზე;
    სესხის თანხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე დაფარვის შესაძლებლობა წინსწრების საკომისიოს გარეშე;
    სესხით სარგებლობის ოპტიმალური ვალები;
    საკრედიტო ხაზის ვადა თქვენი სურვილისამებრ 1, 2, 3 წლით და ა.შ;
    სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.

საჭირო საბუთები და ხარჯები:

    მესაკუთრის პირადობის მოწმობა;
    ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
    მომსახურების საკომისიო გატანილი სესხის 1%.

 

 წლიური ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთი 28.2%-დან 40.5%-მდე

 

 უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ იურიდიულ პირებზე.


   დაგვიკავშირდით:
  ტელ: +995 (422) 275650
  მობ: +995 (577) 09 57 57
  ელ.ფოსტა: ingagorgadze@bermeli.ge