ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

ავტო სესხი

სესხის პირობები

ავტო სესხი

უზრუნველყოფის ფორმა – ავტომანქანა, როგორც ტარების უფლებით, ისე გაჩერებით.

საბუთების გაფორმება და რეგისტრაცია რამდენიმე საათში, გადახდის  თავისუფალი გრაფიკი.

თქვენ შეგიძლიათ სესხის თანხა გაზარდოთ ნებისმიერ დროს  გირაოს შეფასების ფარგლებში; შეამციროთ, რათა მომდევნო თვეში ნაკლები გქონდეთ გადასახდელი.

ავტომანქანის პარკირება გაჩერებით მიღების შემთხვევაში მოხდება სპეციალურ ავტოსადგომზე, ხოლო კლიენტის მიერ მისი გაყიდვის სურვილის შემთხვევაში ავტობაზრობებზე.

შეფასების ტარიფი – საბაზრო ფასთან მიახლოებული.

უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ იურიდიულ პირებზე.