ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

მისია და მიზნები

მიკოროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის მთავარი ამოცანებია:

 

  • მრავალფეროვანი, მაღალხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურების მიწოდება მოსახლეობისათვის;
  • მცირე და საშუალო ბიზნენის ჩამოყალიბება-განვითარების ხელშეწყობა;
  • დასაქმების ხელშეწყობა.


ოცწლიანი გამოცდილება ბაზარზე და ოპტიმალური მომსახურება კომპანიის სტაბილურობის გარანტიაა.


ორგანიზაციის მიზანია:
 

  • კომერციულ და სოციალურ ამოცანათა ერთმანეთთან დაახლოება და  მათ შორის ბალანსის დაცვა;
  • ინვესტიციების მოზიდვა;
  • ფინანსური სექტორის გაძლიერება.