ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

მიღწევები


შპს “აჩიკოს” მიერ, ახლა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “ბერმელი”, 2000 წელს 5000 ამერიკული დოლარის სასესხო კაპიტალით დაწყებული საქმიანობა, რომელიც თავდაპირველად, მხოლოდ 50-მდე კლიენტს ემსახურებოდა ქალაქ ბათუმში, გაიზარდა და 2022 წლისათვის რეგულარულად ემსახურება 20 000-მდე კლიენტს, ფლობს ფილიალების ქსელს ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ზუგდიდში, ქუთაისში რუსთავსა და თბილისში. ეფექტურად მართავს 15 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის საკრედიტო კაპიტალს და წარმოადგენს ერთ-ერთ ცნობილ და პროფესიულ კომპანიას საქართველოში, რომელშიც ჩამოყალიბდა მენეჯმენტის ეფექტური სტრუქტურა, დაინერგა ახალი სასესხო პროდუქტები, ფართოვდება სამოქმედო არეალი.

ჩატარებული გამოკვლევების მიხედვით კლიენტები „ბერმელს“ მიიჩნევენ უაღრესად სანდო და ხელსაყრელი საკრედიტო პირობების მქონე ორგანიზაციად.