ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

ბერმელში შემცირდა საპროცენტო და საჯარიმო განაკვეთები

ბერმელში შემცირდა საპროცენტო და საჯარიმო განაკვეთები

30 ივლისი, 2020

  ბერმელში სესხის საპროცენტო განაკვეთები გაუთანაბრდა საბანკო საპროცენტო განაკვეთებს, ხოლო საჯარიმო განაკვეთები, საბანკო საჯარიმო განაკვეთებზეც კი გაცილებით დაბალია.

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით წინსწრებით დაფარვის შესახებ

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით წინსწრებით დაფარვის შესახებ

20 მაისი, 2020

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელმა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N151/04 ბრძანების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტისა და მომხარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შეცვალა საკრედიტო და ავტო სესხებზე სესხის საკუთარი სახსრებით დაფარვის პირობა და წინსწრების საკომისიო სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მსგავსად გაავრცელა არა მარტო სესხის სხვა ბანკიდან გადაფარვაზე...

ინფორმაცია სესხის დაფარვის ონლაინ შესაძლებლობის შესახებ

ინფორმაცია სესხის დაფარვის ონლაინ შესაძლებლობის შესახებ

24 მარტი, 2020

გაცნობებთ, რომ მისო "ბერმელის" მსესხებლებისთვის შემუშავდა სესხის დაფარვის (ასევე სწრაფი გადახდის აპარატებით სარგებლობის) ონლაინ შესაძლებლობა: თიბისი ბანკის აპარატებით სარგებლობის წესი: 1. სწრაფი ჩარიცხვის აპარატში აირჩიეთ გრაფა "ბანკები, დაზღვევა, მიკროსაფინანსო" და გადადით "თიბისი ბანკის " გრაფაში; 2. თანხა ჩარიცხეთ მისო "ბერმელის" თიბისი ბანკის...