ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

ბიზნეს სესხი

ყოველთვიური გადასახადი:0

გრაფიკი

სესხის პირობები


ბიზნესსესხი

    თუ გსურთ განავითაროთ თქვენი ბიზნესი და ამისთვის გჭირდებათ დამატებითი ფინანსური სახსრები მიიღეთ ბიზნესსესხი და ისარგებლეთ პროცენტის გადახდის თქვენთვის ხელსაყრელი პირობებით.

ჩვენთან ფინანსდება ბიზნესის ყველა სახეობა:

    კომერცია;
    წარმოება;
    მომსახურების სფერო და ნებისმიერი სხვა სახის ბიზნესი;
    ჩვენთან ფინანსდება დამწყები ბიზნესი შესაბამისი უზრუნველყოფით.

ბიზნესსესხის ძირითადი პირობები

    სესხის რაოდენობა 100 000 ლარამდე;


    სესხის მაქსიმალური ვადა არის 60 თვე;


    თვეში 1.7%-დან

 

        წლიური ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთი 28.2%-დან 40.5%-მდე

 

    სესხები გაიცემა 3000 ლარამდე ბიზნეს საქმიანობით და თავდებობით, 3000 ლარზე მეტი თანხის გატანის შემთხვევაში კი საჭიროა სესხის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა.

ჩვენი უპირატესობებია:

    მომსახურება საშუამავლოსა და საკომისიოების გარეშე;
    ბერმელი გთავაზობთ გრძელვადიანი საკრედიტო ხაზით მომსახურებას, აუცილებელი არ არის სესხის თანხა გაიტანოთ სრულად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენთვის საჭირო თანხის რაოდენობით და საპროცენტო სარგებელი გადაიხადოთ მხოლოდ თქვენს მიერ გატანილ თანხაზე. სესხის დარჩენილი ნაწილი კი აითვისოთ თანდათან;
    სესხის თანხის ნაწილობრივ დაბრუნების შემდეგ თქვენ სურვილის შემთხვევაში კვლავ შეგიძლიათ გაზარდოთ სესხი გახსნილი საკრედიტო ხაზის ფარგლებში;
    საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა 365 დღის ბაზაზე;
    სესხის თანხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე დაფარვის შესაძლებლობა წინსწრების საკომისიოს გარეშე;
    სესხით სარგებლობის ოპტიმალური ვადები; საკრედიტო ხაზის ვადა თქვენი სურვილისამებრ 1, 2, 3 წლით და ა.შ;
    სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.

რაც ნიშნავს

    ძირითადი თანხისა და პროცენტის თანდათან დაფარვას თქვენთან შეთანხმებული კლებადი გრაფიკის მიხედვით;
    საპროცენტო სარგებლის გადახდას ყოველთვიურად, ძირითადი თანხისა კი ნაწილობრივ (თქვენი შესაძლებლობის ფარგლებში);
    საპროცენტო სარგებლის გადახდას ყოველთვიურად, ძირითადი თანხისა კი ერთიანად ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი წინსწრების საკომისიოს გარეშე.

 

 წლიური ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთი 28.2%-დან 40.5%-მდე

 

 უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ იურიდიულ პირებზე.


გახდი წარმატებული ბიზნესმენი “ბერმელთან” ერთად.

დაგვიკავშირდით:
ტელ: +995 (422) 275650
მობ: +995 (577) 09 57 57
ელ.ფოსტა: ingagorgadze@bermeli.ge