ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

რეპორტინგი

01.01.2020-30.06.2020

საბალანსო უწყისი - მოგება-ზარალის უწყისი

2020 წელი

01.01.2020-31.03.2020

საბალანსო უწყისი - მოგება-ზარალის უწყისი

2020 წელი

01.01.2020 - 30.09.2020

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2020 წელი

აუდიტორული დასკვნა

Audit report

2012 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2013 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2014 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა 

2015 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2016 წელი

01.01.2018-31.03.2018

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2018 წელი

01.01.2018-30.06.2018

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2018 წელი

01.01.2018-30.09.2018

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი 

2018 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2017 წელი

01.01.2018-31.12.2018

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2018 წელი

01.01.2019-31.03.2019

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2019 წელი

01.01.2019 - 30.06.2019

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2019 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2018 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2018 წელი

2018 წელი

01.01.2019 - 30.09.2019

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2019 წელი

01.01.2019 - 31.12.2019

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2019 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა 2019 წელი

2019 წელი

01.01.2021-30.06.2021

საბალანსო უწყისი - მოგება-ზარალის უწყისი

2021 წელი

01.01.2021-30.09.2021

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2021 წელი

აუდიტორული დასკვნა

 აუდიტორული დასკვნა 2020 წელი

2020 წელი

01.01.2021-31.12.2021

საბალანსო უწყისი - მოგება-ზარალის უწყისი

2021 წელი

01.01.2022-31.03.2022

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2022 წელი

01.01.2022 - 30.06.2022

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2022 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2021 წელი

audit report

2021 წელი

01.01.2022 30.09.2022

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2022 წელი

01.01.2022-31.12.2022

საბალანსო უწყისი - მოგება ზარალის უწყისი

2022 წელი

01.01.2023 31.03.2023

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2023 წელი

01.01.2023-30.06.2023

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2023 წელი

01.01.2023-30.09.2023

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2023 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2022 წელი

 აუდიტორული დასკვნა 2022 წელი

2022 წელი

01.01.2023 31.12.2023

საბალანსო უწყისი მოგება-ზარალის უწყისი 

2023 წელი

01.01.2024-31.03.2024

საბალანსო უწყისი - მოგება ზარალის უწყისი

2024 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2023

აუდიტორული დასკვნა 2023

2023 წელი

01.01.2024-30.06.2024

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2024 წელი